Menu

NørrebroPortal

Din lokale indgang til nettet

Københavns Kommune
www.kk.dk

Nørrebro Lokaludvalg
Nørrebrogade 208 - 2200 København N 
www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk

Områdefornyelsen Indre Nørrebro
www.kk.dk/omraadefornyelsenoerrebro
På facebook
www.facebook.com/omraadefornyelse ...

Kvarterplan 2014-2019, PDF-format
www.kk.sites.itera.dk/apps ...